De werkgroep Maritiem Erfgoed

De oorspronkelijke werkgroep Maritiem Erfgoed werd op 9 mei 2005 ten behoeve van de verschillende initiatieven die rond het thema Maritiem Erfgoed genomen worden, opgericht. De werkgroep formuleert voorstellen rond het structureren van alle elementen binnen het thema Maritiem Erfgoed en rond de promotie en de verdere ontwikkeling van het project Maritiem Erfgoed Blankenberge.

De nieuwe werkgroep Maritiem Erfgoed wordt als volgt samengesteld:

 • Een vaste kern die in alle werkgroepen en in de archiefcommissie zetelt: - De Schepen voor Cultuur - Het diensthoofd van de Cultuurdienst en/of de cultuurbeleidscoördinator - De stadsarchivaris - Een vertegenwoordiger van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid
 • Een deskundige op het vlak van de geschiedenis van Blankenberge
 • Één vertegenwoordiger van de vrijwilligers maritiem erfgoed
 • Een afgevaardigde van de vzw De Scute.
 • Een afgevaardigde van de Klassieke Vloot
 • Een afgevaardigde van de vzw Jachthaven
 • Een afgevaardigde van Ebbe en Vloed
 • Een afgevaardigde van de Vrije Visscherije
 • Een afgevaardigde van het Zeegenootschap
 • Een afgevaardigde van de Gebuurtekring Haven en Gebuurte
 • Een afgevaardigde van het Shantykoor
 • Een afgevaardigde van de dienst STROM van de Stad Blankenberge