De werkgroep Funerair Erfgoed

De oorspronkelijke werkgroep Funerair Erfgoed werd officieus op 28 maart 2006 opgericht om naar aanleiding van de geplande herstructurering van de stedelijke begraafplaatsen ideeën en voorstellen te formuleren inzake de historisch en esthetisch waardevolle en derhalve te vrijwaren graven en grafmonumenten.

De nieuwe werkgroep Funerair Erfgoed wordt als volgt samengesteld:

  • Een vaste kern die in alle werkgroepen en in de archiefcommissie zetelt: - De Schepen voor Cultuur - Het diensthoofd van de Cultuurdienst en/of de cultuurbeleidscoördinator - De stadsarchivaris - Een vertegenwoordiger van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid
  • Een deskundige op het vlak van de geschiedenis van Blankenberge
  • De diensthoofd-coördinator
  • De stadsingenieur
  • Een afgevaardigde van de Stadsgidsen
  • Een afgevaardigde van de Vriendenkring Stadsgidsen