De werkgroep Bouwkundig Erfgoed

De werkgroep Bouwkundig Erfgoed is de opvolger van de op 13 december 2002 officieus opgerichte werkgroep Historisch Erfgoed die bevoegd was voor alle domeinen inzake erfgoed. De werkgroep Bouwkundig Erfgoed is enkel nog bevoegd voor het bouwkundig en architecturaal erfgoed. Concreet zal de werkgroep Bouwkundig Erfgoed voorstellen formuleren rond het bouwkundig en architecturaal erfgoed, deze voorstellen concretiseren en de daaruit resulterende initiatieven en projecten sturen en begeleiden.

De werkgroep Bouwkundig Erfgoed wordt als volgt samengesteld:

  • Een vaste kern die in alle werkgroepen en in de archiefcommissie zetelt: - De Schepen voor Cultuur - Het diensthoofd van de Cultuurdienst en/of de cultuurbeleidscoördinator - De stadsarchivaris - Een vertegenwoordiger van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid
  • De Schepen voor Openbare werken, Ruimtelijke Ordening en Milieu
  • Een afgevaardigde van de dienst STROM
  • Een afgevaardigde van de Heemkundige Kring dr. Van Damme
  • Een afgevaardigde van het Heemkundig Centrum De Benne vzw
  • Een afgevaardigde van de Stadsgidsen
  • Een afgevaardigde van de Vriendenkring Stadsgidsen