De Archiefcommissie

De Archiefcommissie vormt een raadgevend orgaan inzake archiefaangelegenheden dat op geregelde tijdstippen het stedelijk archiefbeleid zal evalueren en concreet zal adviseren hoe de archiefwerking zou moeten evolueren.

De archiefcommissie wordt als volgt samengesteld:

 • De Stadssecretaris

Een vaste kern die in alle werkgroepen en in de archiefcommissie zetelt:

 • De Schepen voor Cultuur
 • De Schepen voor Openbare werken, Ruimtelijke Ordening en Milieu
 • Het diensthoofd van de Cultuurdienst en/of de cultuurbeleidscoördinator
 • De stadsarchivaris
 • Een vertegenwoordiger van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid
 • Verantwoordelijke van het Belle Epoque Centrum
 • De diensthoofd-coördinator
 • De bibliothecaris
 • Een afgevaardigde van de Provinciale Archiefdienst
 • Een afgevaardigde van het Rijksarchief
 • Een afgevaardigde van het Heemkundig Centrum De Benne vzw
 • Een deskundige op het vlak van de geschiedenis van Blankenberge
 • Een vertegenwoordiger van het Algemeen Rijksarchief Brugge
 • Een externe archivaris