Aanvraagformulieren

Vanaf maart 2008 wordt voor aanvragen door derden i.v.m. feestelijkheden in Stad Blankenberge enkel gewerkt met standaardformulieren. De aanvraag moet minstens vier weken voor de aanvang van de activiteit gebeuren, voor een grote activiteit minstens 2 maanden vooraf. In het belang van alle betrokken partijen vragen wij u, bij aanvraag, deze formulieren zo volledig mogelijk in te vullen De aanvraag is geldig gereserveerd of vergund wanneer zij schriftelijk bevestigd werd door het cultuurcentrum, samen met de eventuele vermelding van de verantwoordelijke dienst van levering voor materialen.

Dit betreft

Deze aanvraagformulieren zijn tevens verkrijgbaar in en moeten ingevuld gericht worden naar:

Dienst Evenementen
Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge
T 050 636 630
E evenementen@blankenberge.be

Indien u nog vragen hebt betreffende het gebruik van deze standaardformulieren kunt u steeds contact opnemen met dienst evenementen.