Cultuurcentrum Blankenberge

In het cultuurcentrum kun je terecht voor podiumkunsten voor jong en oud, tentoonstellingen zowel binnen als buiten, cursussen en alle info i.v.m. cultuur en feestelijkheden.

Het cultuurcentrum Blankenberge is door de Vlaamse gemeenschap erkend in de categorie C van de 'centrumgemeenten en kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau' in gevolge het 'decreet van 13 juli 2001' houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.

Het Cultuurcentrum van Blankenberge bestaat uit drie gebouwen in een straal van nog geen 200 meter:

  • De Benne
  • Cultuurcentrum Casino
  • Cultuurcentrum Oud Stadhuis

Adviesorgaan

Werking raad van beheer cultuurcentrum

De raad van beheer van het cultuurcentrum is het beheersorgaan van het cultuurcentrum. De raad van beheer geeft adviezen aan het stadsbestuur over de verschillende aspecten van de werking en het beleid van de het cultuurcentrum.

De raad van beheer van het cultuurcentrum geeft o.a. haar goedkeuring aan de beleids- en actieplannen van het cultuurcentrum.

Op de vergadering d.d. 07.11.2013 gaf de raad van beheer van het cultuurcentrum een positief advies over  het meerjarenplan 2014-2019 van het stadsbestuur. Hier vind je het advies.

Samenstelling raad van beheer

Deze raad is samengesteld uit politieke vertegenwoordigers en vertegenwoordigers van de gebruikers van het cultuurcentrum, cultuurraad, seniorenraad en jeugdraad.