Patrick De Bleeckere

Patrick De Bleeckere bouwt installaties met elementen die allen een betekenis hebben die men wellicht niet steeds meteen begrijpt. Glaskorrels suggereren naar verluidt druipende sperma, steenkool staat symbool voor geperste geschiedenis.

Steenkool en glas komen niet vaak voor in beeldhouwwerken, ook niet als het symbolisch geladen assemblages of installaties zijn. Hun aanwezigheid frappeert in zo'n grote mate dat de kijker zich hoogstwaarschijnlijk vragen zal gaan stellen. Daar is het de kunstenaar om te doen. Hij combineert zijn kunstenaarsschap immers met een persoonlijk denkproces omtrent de loop der dingen, het menselijke bestaan en de zin ervan en wil dat op een eigenzinnige manier mededelen. Het is ook zijn bedoeling om op die weg verder te gaan en in zijn sculpturen naar eigen zeggen brede en andere vragen op te roepen door ze in een meer confronterende, dat wil zeggen industriële of verstedelijkte omgeving, te plaatsen. Belangrijk in zijn beeldtaal is het uitbouwen van een structuur die als beeld, als ensemble van vormen en modules frappeert en waarvan de boodschap zo bevattelijk mogelijk wordt geïntegreerd. In de geest van de kunstenaar is het erg belangrijk dat mensen geboeid kijken en dat aldus reflectie en reactie op gang worden gebracht.

terug