Jacky De Mayer

Wie met het werk van Jacky De Maeyer vertrouwd is voelt zich in een eerste opwelling geneigd om hem te vereenzelvigen met bevreemdende structuren of gestalten die uit houten elementen zijn opgebouwd en naderhand met schilderijen die zijn samengesteld uit gestileerde vormen in felle primaire kleuren.

Dat is inderdaad de Jacky De Maeyer die gedurende meerdere decennia een eigen universum heeft gecreëerd vanuit referenties aan een boomstam, vanuit segmenten die tegen elkaar aanleunden om lichaam te worden, wezens van donker gebeitst hout met af en toe slechts een vleugje kleur, rood bijvoorbeeld dat al even getaand leek als de rest van zijn donkere huid.

Wat bij de aanvang behoorde tot het domein van de assemblage, heeft vrij vlug allures aangenomen van sculpturaliteit omwille van het feit dat de beelden telkens een identiteit reflecteerden die het assembleren ver oversteeg en omdat daarnaast een eigen vormentaal was ontstaan die niet eerder gezien was en die het midden hield tussen abstracte structuur en antropomorfe présence.

terug