Guy Timmerman

De stad Blankenberge heeft in 2006 een groot polyester beeld van Guy Timmerman aangekocht, wat bewijst dat hij er een gegeerde kunstenaar is. In 2012 werd het werk in brons gegoten. Bij iedere beeldige wandeling was hij met meerdere stukken vertegenwoordigd die telkens zijn verbazingwekkende inventiviteit en zijn opvallende beeldtaal hebben aangetoond. Zijn werk is anders dan dat van anderen en dat was al het geval wanneer hij aan de KASK Gent studeerde en daar zijn docenten verbaasde en hun bewondering opwekte. Wat hij creëerde, getuigde van durf en een blijkbaar onuitputtelijke inspiratie.

Het is best mogelijk dat zijn beelden bij een eerste aanblik ietwat verrassen, maar wie even blijft kijken, geraakt in de ban en beseft hoe origineel hij is – ik herhaal origineel wat betekent dat hij aan niemand schatplichtig is, integendeel- en hoe hij gevoelens en emoties weergeeft in bizarre gebaren die vertedering zijn en triomf, aanwezigheid en vertrouwen in een brede gamma van gevoelens en menselijke betrachtingen. De vorm is vreemd; de gedachte frappeert; het directe komt rustig aan het oppervlak. Details worden vaak opgevangen door ritmiek. Gebaren zijn steeds op bijna lyrische wijze aanwezig. Het langgerekte van lijf en leden is een emotioneel gegeven.

Van het immateriële maakt hij een tastbaar monument. De menselijke gestalte die hij modelleert is meer ritmiek dan realiteit, meer beweging dan concrete weergave. Het menselijke lichaam is in feite slechts een motief, een voorwendsel bijna, een aanleiding tot het suggereren van wat in ruime mate etherisch is en bij definitie niet in vormentaal kan worden weergegeven. Hij situeert en simuleert in de ruime wat de mens bezielt en wat wij als zijn streven en zijn betrachtingen zouden kunnen omschrijven.

terug