Edward Vandaele

De bronzen van Edward Vandaele, die mensen en dieren uitbeelden, zijn op een hedendaagse manier klassiek. Hoewel hij op uitzonderlijk knappe wijze aangezichten, handen en voeten modelleert, toch vertrekt hij niet vanuit de vormentaal van een poserend model en is het nauwkeurig respecteren van verhoudingen niet iets waar hij zich angstvallig op toespitst. Hij is immers op de eerste plaats met expressiviteit begaan, dat wil zeggen met de lichamelijke of vormelijke weergave van iets innerlijks, hoezeer ook de uitstraling van dat innerlijke via de welsprekendheid van de vorm en van het totaalbeeld tot stand komt en groeit.

terug