Eddy Walraeve

Eddy Walrave is een begrip geworden in Vlaanderen en ook daarbuiten, in ruime mate omwille van de unieke manier waarop hij de steen, hoofdzakelijk zoniet uitsluitend Belgische hardsteen of blauwsteen, in de volksmond arduin genoemd, bewerkt en modelleert als het ware om er aanwezigheden mee te creëren of ritmes die frapperen door hun vreemde vormentaal en de betekenis van hun houding en hun versteende gebaren.

Geruime tijd geleden kapte hij golvende bewegingen die evenzeer de adem van de zee als het neigen naar de andere vertolkten en een reflectie waren van zijn persoonlijke bewogenheid. Het leidt geen twijfel dat nog steeds zijn eigen gevoelens een belangrijke rol spelen in wat hij uitbeeldt. Gaandeweg zijn zijn personages ook het verstilde beeld geworden van universele emoties en betrachtingen, van openheid of van een behoefte aan toenadering zoals zij ook hoop en wanhoop, verwachting en ontgoocheling vertolken, en het vele dat een menselijk wezen in zich draagt en bijwijlen verbergt, tot hij het onwillekeurig verraadt.

terug