Chantal Grard

Chantal, de dochter van George Grard en Francine Van Mieghem, is een vaste waarde in een beeldige wandeling die ieder jaar op rustige maar duidelijk groeiende wijze diversiteit aan kwaliteit paart. Haar vormentaal verrast en intrigeert de kijker die even stil wil staan, kijken en interpreteren in functie van zijn innerlijke ervaringen en reflecties. Haar wereld refereert aan groei, aan iets embryonaals, aan wat wij veelal herkennen zonder het voluit te kunnen duiden, aan een ritmiek die een consequent en toch verbazingwekkend verloop kent.

Haar sculpturen, haar bronzen vormen, evoceren wat wij niet meteen onder woorden kunnen brengen omdat zij enerzijds een innerlijk of inwendig gebeuren suggereren en anderzijds gecreëerd worden door een kunstenares die een persoonlijke en intens doorvoelde kijk op het driedimensionale, op de figuratie, als die er is, koestert en op heel overtuigende en aangrijpende wijze vorm geeft aan wat haar fundamenteel beroert, namelijk het formele dat het ideële reflecteert, werkelijkheid die behoort tot ons onmiddellijk beschikbaar beeldenarsenaal.

terug